Strona głównaKontaktReklamaSzczęśliwy numerek
   
::.. Aktualności Plan lekcji Zastępstwa Rozkład jazdy MPK Sukcesy::.. Koła Zainteresowań Gazeta DR Radio GTM Chór Cantylena Koło Antrakt Koło Caritas Kabaret Koło strzeleckie Sport Strony klasowe Szachy::.. Szkoła Historia szkoły Rada Pedagogiczna Rada Rodziców Samorząd Uczniowski Sekretariat Księgowość Pedagog Psycholog Gabinety medyczne Biblioteka Poczet sztandarowy::.. Dokumenty i Informacje Statut Podręczniki Dla Gimnazjalisty Dla Maturzysty Rekrutacja Download Archiwum Linki


Regulamin Biblioteki Szkolnej

REGULAMIN
Biblioteki Szkolnej Zespołu Szkół nr 2 w Suwałkach
Zasady korzystania z księgozbioru:breitling replicacheap breitling replica1. Ze zbiorów biblioteki szkolnej mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i
inni pracownicy szkoły.
2. Biblioteka udostępnia swoje zbiory zgodnie z organizacją roku szkolnego w
wyznaczonych godzinach pracy.
3. Jednorazowo można wypożyczyć 5 książek na okres 1 miesiąca.
4. W uzasadnionych przypadkach biblioteka może zwiększyć liczbę wypożyczonych
książek z podaniem terminu ich zwrotu.
5. Czytelnik zobowiązany jest do szanowania wypożyczonych książek.
6. W przypadku zniszczenia lub zgubienia książki czytelnik zwraca taką samą
pozycję lub inną wskazaną przez bibliotekarza.
7. Wszystkie wypożyczone książki należy zwrócić do biblioteki na dwa tygodnie
przed zakończeniem roku szkolnego.
8. W bibliotece należy zachować ciszę, ład i porządek.
9. Uczeń opuszczający szkołę zobowiązany jest do oddania do biblioteki
wszystkich wypożyczonych z niej książek i materiałów naukowych, czego
potwierdzeniem jest podpisana przez bibliotekarza karta obiegowa biblioteki.
Zasady korzystania ze sprzętu komputerowego:
1. Komputery i zainstalowane oprogramowanie znajdujące się w bibliotece można
wykorzystywać do celów edukacyjnych, oraz w celu rozwijania zainteresowań.
2. Z drukarki zainstalowanej w bibliotece można korzystać po uzgodnieniu z
bibliotekarzem potrzeby i zakresu drukowania.
3. Pracując przy komputerze należy zachować ciszę, by nie przeszkadzać innym
użytkownikom biblioteki.
4. W bibliotece nie można korzystać ze stron internetowych zawierających
wulgaryzmy i treści nieodpowiednie dla uczniów.
5. Zabrania się dokonywania zmian w już istniejącym oprogramowaniu i w
ustawieniach systemowych.
6. Zabronione jest wykonywanie czynności naruszających prawa autorskie twórców
oprogramowania i danych.
7. Obowiązuje całkowity zakaz gier.
8. Niestosowanie się do wyżej wymienionych punktów regulaminu spowoduje zakaz
korzystania ze stanowiska komputerowego na okres wskazany przez nauczyciela
bibliotekarza.
Wszystkie kwestie sporne, nie ujęte w wyżej wymienionym regulaminie
rozstrzyga bibliotekarz.
Nasz Patron - Gen. Zygmunt PodhorskiGenerał brygady Zygmunt Podhorski ( pseudonim „ Zaza")

   

Urodził się dnia 25 kwietnia 1891 roku w Popudni w powiecie lipowieckim guberni Kijowskiej. W 1905 roku był jednym z organizatorów strajku szkolnego przeciw rusyfikacji młodzieży polskiej. W czasie pobytu w szkole działał w tajnych kółkach samokształceniowych. W latach 1911-1912 kształcił się w 3-letnim studium rolniczym przy Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Po skończeniu tej szkoły uzyskał dyplom inżyniera rolnika.
    W okresie I wojny światowej otrzymał przydział do formującego się polskiego pułku ułanów jako dowódca drugiego szwadronu. Brał udział w sławnej szarży pod Krechowicami w Małopolsce Wschodniej. Kolejny szczebel kariery zawodowej to stanowisko komendanta Centrum Wyszkolenia Kawalerii w Grudziądzu. W okresie od 5.12.1929 r. do 30.04.1930 r. ukończył kurs dla wyższych dowódców w Centrum Wyższych Studiów Wojskowych w Warszawie. W latach 1935-1936 dowodził 13-tą Brygadą Kawalerii w Płocku. Następnie w 1936 r. został mianowany dowódcą Suwalskiej Brygady Kawalerii w Suwałkach. 19.03.1938 r. otrzymał awans na generała brygady.
    W okresie II wojny światowej dowódca zgrupowania kawalerii pod nazwą „Zaza", w składzie Suwalskiej i Podlaskiej brygady kawalerii, które wchodziło w skład grupy operacyjnej gen. Kleeberga. Gen. Podhorski brał udział w ostatniej bitwie w Siedleckim, pod Kockiem. Po zakończeniu kampanii wrześniowej, tak jak wielu żołnierzy i oficerów przebywał w oflagu.
    W 1945 r. wrócił do służby czynnej w II Korpusie PSZ na stanowisko dowódcy Bazy (centralny ośrodek zapasów). Po demobilizacji osiadł w Anglii. Był tam inicjatorem i wiceprezesem Zrzeszenia Kół Pułkowych Kawalerii na Obczyźnie. Brał udział w działalności Stowarzyszenia Polskich Kombatantów i w Związku Ziem Północno-Wschodnich. Oddał się też pracy politycznej w Tymczasowej Radzie Jedności Narodowej, gdzie został prezesem odłamu, zwanego Niezależną grupą Społeczną. Stał się jednym z założycieli Głównej Komisji Skarbu Narodowego. Był współinicjatorem utworzenia Koła Kijowian oraz wydawnictwa tej organizacji pt. "Pamiętnik Kijowski".
Zmarł w 1960 roku. Pochowany został na cmentarzu londyńskim Brompton.
    W dniu 21 września 1991 roku odbyły się uroczystości nadania II Liceum Ogólnokształcącemu imienia gen. bryg. Zygmunta Podhorskiego. Udział w nich wzięła już nieżyjąca córka generała Maria Bobińska.
W szkole istnieje sala honorowa poświęcona patronowi szkoły.
Bożena Pietrewicz - Dąbrowska


Ciekawe linki:
http://www.lewek.hg.pl/teki/t1/14.html

http://www.jurzak.pl/gendyna.pl?kd=1&oa=017203 (tu znajdziemy niezwykle ciekawe wiadomości: "kniaź (rosyjskie potwierdzenie szlachectwa 08.07.1894 r.), cesarsko-rosyjski podporucznik 9-go pułku ułanów, generał brygady kawalerii Wojska Polskiego, dowódca 1-go pułku ułanów 1920-27 r. i Suwalskiej Brygady Kawalerii 1937-39 r., inżynier rolnictwa, współwłaściciel dóbr Vhinocz i Radyżów, jeniec oflagu Murnau 1939-45 r., członek emigracyjnej Rady Narodowej 1948-54 r. i Tymczasowej Rady Jedności Narodowej 1954-58 r., autor wspomnień, odnaczenia: Order Virtuti Militari 5 klasy 1920 r. i 4 klasy 1939 r., Order Odrodzenia Polski ("Polonia Restituta") 4 klasy, Krzyż Niepodległości, złoty Krzyż Zasługi, złoty Krzyż Zasługi z Mieczami, Krzyż Walecznych, Legia Honorowa 5 klasy, jugosłowiański Order Orła Białego 3 klasy, rosyjski Order Świętego Stanisława z Mieczami 5 klasy i Order Świętego Jerzego 4 i 5 klasy".
Historia

Dawno, dawno temu… w centrum miasta, kilkaset
metrów od dumnej Czarnej Hańczy, tuż przy Ratuszu i przy głównej arterii
powstało II Liceum Ogólnokształcące. Wcześniej było tylko jedno liceum
ogólnokształcące, historią sięgające XIX w., I LO im. Marii Konopnickiej.
Oczywiście w Suwałkach były też inne szkoły średnie (m.in. liceum ekonomiczne
czy słynne technikum mechaniczne). Nowa szkoła powstała przy ul. Kościuszki
36/38, w budynku mającym długą historię związaną z oświatą w naszym mieście
(ale to już inna opowieść).
Pierwszy rok szkolny rozpoczął się dzwonkiem 1 września 1972 r.
Pierwszym dyrektorem zostaje mgr Roman Kuczyński. Szkoła zaczęła wpisywać
się w krajobraz suwalskich szkół średnich.
Kolejnym dyrektorem drugiego ogólniaka – jak się zwykle go nazywało
i dalej nazywa – została mgr Małgorzata Chodunaj (1 IX 1975 r.)
Pewnie niewielu wie, że słynny Zespół Szkół nr 2 w Suwałkach
powstał 1 IX 1977 r. Przez lata zmianie ulegały szkoły wchodzące w jego skład.
Gwoli kronikarskiego obowiązku przypomnijmy, że w skład tamtego Zespołu (oprócz
II LO) weszło także Studium Wychowania Przedszkolnego oraz Medyczne Studium
Zawodowego. Rózne były potem koleje szkół wchodzących w skład ZS nr 2, ale II LO
było zawsze trzonem owego Zespołu.
W 1978 r. do Zespołu Szkół nr 2 dochodzi jeszcze jeden nowy twór:
Technikum Zawodowe o specjalności „technologia i organizacja żywienia”.
Tuż po początku stanu wojennego (od 1 I 1982 r.) na stanowisko
dyrektora zostaje powołany mgr Zbigniew Kurkowski (nauczyciel geografii).
Zasłynął jako człowiek surowych zasad i wielkich wymagań. Szkoła przeżywa
równocześnie kłopoty lokalowe, którym nowy dyrektor potrafił sprostać. Stary
budynek przy ul. Kościuszki staje się niebezpieczny dla życia uczniów. Wymaga
natychmiastowego remontu.
Od 1 września 1983 r. szkoła przenosi się do nowego obiektu,
położonego na peryferiach miasta, przy ul. Przytorowej 8. Nowy budynek ma
nawet internat. A w starym budynku rozpoczynają się prace remontowe.
Wraz z nowym rokiem szkolnym 1986/ 1987 przy Zespole Szkół nr 2
pojawia się oddział Liceum Ekonomicznego o specjalności „eksploatacja pocztowo –
telekomunikacyjna”.
Szkoła powraca do swoich pieleszy dopiero 24 lutego 1990 r. Budynek od tamtej
pory nie uległ właściwie żadnej większej zmianie. Tego samego roku zapada
decyzja o „wygaszeniu” Liceum Ekonomicznego. Nowym dyrektorem II LO zostaje
mgr Krystyna Jaworowska (nauczycielka matematyki).
1 września 1991 r. dyrektorem ZS nr 2 zostaje mgr Romuald
Borkowski (nauczyciel fizyki), który tę funkcję sprawuje nieprzerwanie do
dzisiaj. To za jego kadencji, 21 IX 1991 r. szkoła otrzymuje imię
bohatera II wojny światowej, generała brygady Zygmunta Podhorskiego. Temu
wielkiemu świętu szkoły towarzyszy także I Zjazd Absolwentów II LO w Suwałkach.
Z dniem 1 września 1999 r. rusza przy szkole Gimnazjum nr
3, które obecnie wchodzi w skład Zespołu Szkół.
Z okazji XXX lecia powstania II LO odbywa się II Zjazd
Absolwentów (26 IV 2003 r.). Z tej okazji została m.in. wydana specjalna
publikacja „Bo coś w szaleństawch jest młodości…”
W 2004 r. maturę zdaje ostatni rocznik czteroletniego liceum
ogólnokształcącego. W 2005 r. do „nowej matury” przystępują po raz pierwszy
absolwenci trzyletniego liceum (którzy wcześniej ukończyli gimnazjum).
Obecnie dyrektorem szkoły jest mgr Romuald Borkowski. Szkoła ma
własną salę sportową, dwie pracownie komputerowe, nowoczesną bibliotekę. Działa
mnóstwo kół zainteresowań… Prowadzona jest szkolna gazeta „Drugi Rulez” oraz
strona internetowa. W czasie przerw na korytarzu szkolnym działa radiowęzeł.
Drugie liceum jest szkołą wyjątkową… Warto o tym przekonać się
samemu.

Grzegorz Kalejta

Wykorzystano informacje z książki E. i P. Kuczków „Bo coś w szaleństwach jest
młodości…” (Suwałki 2003 r.)
Zagłosuj na nas! Szukaj w Interkl@sie!